Kontakt

ŚLEDŹ NAS

WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Flaminika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: 01-184, Warszawa, ul. Działdowska 11, lok. 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 682060, wysokość kapitału zakładowego 10500 zł, NIP: 1182146849, REGON: 367516601 

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER